Så er det tid til årets generalforsamling. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før og sendes på mail til bestyrelsen@thorso-rideklub.dk.

Forslag/normeringer til årets kammerat sammen med motivation for indstillingen skal ligeledes være bestyrelsen i hænde senest en uge før og på samme mail.

Vi glæder os til at se jer🙏🏻😊