Så er det tid til årets generalforsamling. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før og sendes på mail til bestyrelsen@thorso-rideklub.dk. Forslag/normeringer til årets kammerat sammen med motivation for indstillingen skal ligeledes være...